NAGRADNI KONKURS "OBOJI I OSVOJI"

Nagradni konkurs "Oboji i osvoji" traje od 05.05.2016. godine i traje do 25.05.2016. godine do 20h.

Organizator konkursa je Avon Cosmetics SCG d.o.o. iz Beograda, Milutina Milankovića 9ž (dalje: Organizator ili AVON).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Konkurs se realizuje na posebno kreiranoj web stranici www.avonbox.rs i na Facebook stranici Avon Srbija (https://www.facebook.com/avonsrbija), Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na sajtu www.avonbox.rs

Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u "opštim odredbama".

PRAVILA KONKURSA

Na Avon Srbija Facebook stranici i na web stranici avonbox.rs se organizuje konkurs "Oboji i osvoji" u okviru koga će se nagrađivati korisnici koji putem aplikacije postavljati fotografije nalakiranih noktiju ili nail arta. Žiri Organizatora bira 10 (deset) najzanimljivijih i najkreativnijih fotografije i nagrađuje učesnike koji su ih poslali. U uži izbor ulazi prvih 50 fotografija po broju glasova.

Korišćenje aplikacije je besplatno i dobrovoljno.

Žiri čine: Milica Savinsek Brand Communication Specialist Serbia; Ljubica Vidačić eContent Specialist SR&ME; Nevena Radulović eCommerce Specialist for SR&ME.

Žiri zadržava pravo da izmeni fotografiju koju korisnik pošalje u cilju što boljeg prezentovanja na aplikaciji "Oboji i osvoji" izmene fotografije podrazumeva kropovanje, isecanje delova fotografije, eventualna dorada boja i pozadine fotografije, kao i dodavanje teksta, logotipa i sl.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše AVON.

Učesnici ovog konkursa i lica na fotografiji ne mogu biti maloletna, a Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje fotografija na kojima se pojavljuju maloletna lica.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina, uključujući i druga lica koja se nalaze na fotografiji, mimo učesnika konkursa;
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • žele da pošalju svoje kreativne fotografije na zadatu temu na Avon Srbija Facebook stranicu ili web stranicu www.avonbox.rs u svrhu učestvovanja u konkursu;
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve izrađene fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Fond nagrada:

Broj dobitnika: ukupan broj dobitnika 10

Nagrade: 1 glavna nagrada - par ABO cipela i Avon lakovi za nokte

Ukupan fond nagrada: 1 par ABO cipela i 100 Avon lakova za nokte.

Mehanizam nagrađivanja

Svi posetioci Avon Srbija facebook stranice, ili web sajta www.avonbox.rs biće u mogućnosti da u periodu trajanja ovog konkursa pošalju kreativne fotografije na kojima su prikazani nalakirani ili lakovima ukrašeni nokti i osvoje nagradu.

Fotografije mogu slati preko aplikacije "Oboji i osvoji" koja se nalazi na web stranici www.avonbox.rs kao i na na Facebook stranici Avon Srbija.

Jedna osoba može osvojiti jednu nagradu.

Sve fotografije koje su poslate preko aplikacije "Oboji i osvoji", a ispunjavaju temu i pravila konkursa, i odobrene su od strane Žirija Organizatora biće objavljene na aplikaciji "Oboji i osvoji". U protivnom se smatra da fotografija nije ispunila uslove ovog konkursa za osvajanje nagrade.

Od prvih 50 fotografija po broju glasova, koje su objavljene na rang listi u aplikaciji "Oboji i osvoji" žiri bira 10 pobednika i nagrađuje 10 osoba koje poslale izabrane fotografije.

Kriterijumi po kojima žiri bira fotografije su: kreativna i zanimljiva fotografija, stil u skladu sa Avon brendom.
Žiri će odabir pobedničkih fotografija izvršiti 26.05.2016., a imena pobednika će biti objavljena na Facebook stranici Avon Srbija, istog dana (26.05.2016) i to najkasnije do 20h.

Nagrada će se dodeliti samo osobi koja je poslala fotografiju i osvojila nagradu i ne uključuje druga lica na fotografiji.

Preuzimanje nagrada:

Učesnici koji su stekli pravo na nagrade biće putem mejl adree pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se uručile nagrade.

Ime dobitnika nagrade biće objavljeno na Avon Srbija Facebook stranici kao i na sajtu www.avonbox.rs

Nakon proglašenja dobitnici će biti kontaktirani putem mejla i dužni su da dostave svoje podatke, kako bi im nagrada bila isporučena brzom poštom na kućnu adresu.

Ukoliko se dobitnici nagrade iz ovog konkursa ne jave putem emaila, u periodu od sedam (7) dana od proglašenja pobednika, smatraće se da su dobitnici odustali od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa, tako što ćete kliknuti da prihvatate ili se slažete sa ovim pravilima. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (fotografije) mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (facebook, i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Avona u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Avon da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Avon promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Avon da pri realizaciji ove aktivacije isključi iz konkursa sve učesnike kod kojih se utvrde pokušaji mahinacija i manipulisanja glasovima, korišćenja skripti i ostalih neregularnih radnji. Takođe potvrđujem da sam obavešten i saglasan sa time da regularnost učešća i glasanja utvrđuje stručni tim određen od strane organizatora, a koji nije u obavezi da obrazlaže odluke o isključenju učesnika iz konkursa.

Potvrđujem da Avon ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Avon nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 05.05.2016. godine

ORGANIZATOR:
Avon Cosmetics SCG D.O.O.